რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
კრებულის შესახებ
შესავალი
სარჩევი
ავტორი
ძირითადი ცნობები
კრებულის ჩამოტვირთვა

"რეგიონული კონფლიქტები საქართველოში - სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა (1989-2005). პოლიტიკურ-სამართლებრივი აქტების კრებული", მეორე, შევსებული გამოცემა, რუსულ ენაზე. თბილისი, 2005, 536 გვ. (ამჟამად, კრებულის ელექტრონული ვერსია შევსებულია ახალი დოკუმენტებით და განვრცობილია 2011 წლამდე)


ძირითადი ცნობები


ავტორი და მთავარი რედაქტორი: თამაზ დიასამიძე

რეზენზენტი: აკადემიკოსი ლევან ალექსიძე

მთარგმნელები და რედაქტორები: სალომე ზვიადაძე და ირინე

კრებული მოამზადა და გამოსცა "რეგიონალიზმის კვლევის ცენტრმა"

კომპიუტერული უზრუნველყოფა რუსლან სურმანიძისა

ყდის დიზაინერი: მალხაზ ვარშანიძე

კრებული მომზადდა და გამოიცა საქართველოსა და სომხეთში ევროკომისიის დელეგაციის გრანტით - "ევროპის ინიციატივა დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებებისათვის"

მადლობას ვუხდით ევროკომისიის დელეგაციას საქართველოსა და სომხეთში კრებულის მომზადება-გამოცემის დაფინანსებისთვის

მადლობას ვუხდით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს და საქართველოში კონფლიქტების მოგვარების საკითხთა სახელმწიფო მინისტრის ოფისს, საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკას, საქართველოს პარლამენტის არქივს, საქართველოს უახლესი ისტორიის ცენტრალურ სახელმწიფო არქივს, საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო არქივს, საქართველოში ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის მისიას, საქართველოში გაეროს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის ოფისს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას და უზენაეს საბჭოს (დევნილობაში), რუსეთის სახელმწიფო ბიბლიოთეკას, ჩრდილოეთ ოსეთ-ალანიის რესპუბლიკის (ვლადიკავკაზის) რესპუბლიკურ ბიბლიოთეკას, ქართულ–აფხაზური ურთიერთობის ინსტიტუტს კრებულის მომზადებაში გაწეული დახმარებისათვის.

მასალების გამოყენებისას კრებულის მითითება აუცილებელია

ელფოსტა: lelasaralidze@yahoo.com

tamdias@hotmail.com

ვებგვერდი: http://www.rrc.ge

© საავტორო უფლება დაცულია

დაისტამბა საქართველოში, გამომცემლობა შპს "GCI"

ISBN 99940-17-63-2

თბილისი, 2005 წლის აგვისტო


    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia გრანტი #HE-22-239.
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
28638