რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  

www.crisisgroup.org

დოკუმენტები

      სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები
სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების საოლქო საბჭოს ყრილობა
სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის სახალხო დეპუტატთა საოლქო საბჭო
სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის სახალხო დეპუტატთა საოლქო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი
სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა დემოკრატიული რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო. სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო.
სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ყველა დონის დეპუტატთა საბჭოების სახალხო დეპუტატთა კრება
სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი
სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის პარლამენტი
სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო (სარეფერენდუმო) კომისია

სს "საქართველოს თვალი"
IA "Sakartvelos Tvali"
ИА "Сакартвелос Твали"
სს "საქართველოს თვალი"
IA "Sakartvelos Tvali"
ИА "Сакартвелос Твали"
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia გრანტი #HE-22-239.
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
29415